tìm nhau như tìm xót xa

một ngày xưa

ai cho tôi một xe chở gió sông hồng một vòng tay không bao giờ thấy chật một vòng tay ai ru tôi ngủ tháng…

Read Article →