Bài không tên số mấy

Bài không tên số mấy

Tôi là cơn gió nhẹ Gặp em trong một chiều Em làm gì tôi đấy Cho gió thấy lao xao

Read Article →
tìm nhau như tìm xót xa

một ngày xưa

ai cho tôi một xe chở gió sông hồng một vòng tay không bao giờ thấy chật một vòng tay ai ru tôi ngủ tháng…

Read Article →