the city is too small while life is full of surprises

That akward moment when you realize that the city is too small when you meet your ex at the receiptionist of an old cafe. That…

Read Article →
biết mãi là bao lâu

biết mãi là bao lâu

Những ngày này mẹ tôi ít khi ở nhà. Trời có vẻ rét muốt ngoài mong muốn của con người. Tôi mở cửa, đưa mảnh…

Read Article →
Bài không tên số mấy

Bài không tên số mấy

Tôi là cơn gió nhẹ Gặp em trong một chiều Em làm gì tôi đấy Cho gió thấy lao xao

Read Article →