tại sao tôi dừng viết một thời gian

tại sao tôi dừng viết một thời gian

Tôi muốn viêt một thứ gì đó làm người khác thích thú khi đọc. Một đoạn trải lòng, một tâm tư, một câu chuyện mà người đọc soi vào và thấy mình trong đó, rồi càng soi, họ càng thấy được những tối tăm sâu thẳm nhất của họ, để sau đó, họ thấy ngột ngạt, nhỏ bé và sợ hãi. Con người nói chung quá yếu đuối và cô độc, như tôi lúc này đây.

Đốt một điếu thuốc, chả phải thích thú gì, chỉ là để thấy làn khói cất lên, điếu thuốc trở thành tro bụi. Kết thúc một vòng tuần hoàn, trở về với hư không. Con người, con người, ngẫm ra thấy nhỏ bé, vậy mà phận của điếu thuốc còn nhỏ bé hơn. Phải chăng cũng là một niềm an ủi.

Tôi muốn thay đổi cuộc sống của nhiều người, muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn, đó là thứ suy nghĩ viển vông, vĩ cuồng của một kẻ chưa trải đời.

Hôm nọ, tôi phát mệt với sự viển vông.