Chả biết tay ai làm lá sen

hôm qua đi qua góc sen Tây hồ, buổi sáng mát mẻ và hương sen trong không khí mát lành làm mình nghĩ về hai câu thơ đọc được đâu đó:

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm

Chả biết tay ai làm lá sen ?… (*)

Chả biết tay ai làm lá sen ?

 

(*): 2 câu thơ cuối trong Paris Có Gì Lạ Không Em của Nguyên Sa.