Coffee coffee

Stress

Mấy hôm nay mình bị stress, chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ bị stress, chỉ biết là khoảnh khắc nó xảy đến, mình biết là mình đang stress.

Ngồi nghe nhạc, tự nhiên cảm thấy rồi cũng chẳng có gì là quan trọng.

Nén tiếng thở dài. Rồi thôi.