Coffee coffee

Sau mưa

Châm một điếu thuốc

Cho hết một ngày

Nỗi buồn trên tay

Nỗi buồn bé lại

Tâm hồn trẻ dại

Đầu gối bên vai

Hai hàng nước mắt

Chân trời trong vắt

Sau mưa.

 

Qua hết một mùa

Cây bàng lá rụng

Có đôi môi vụng

Trũng mắt xanh xao

Những ngày hư hao

Buồn như cây cỏ

Quán cà phê nhỏ

Vẫn hát đêm nay

Lời ru phố dài

Lời ru đi mãi

Lênh đênh.