Bạn muốn làm Giáo Viên?

Bạn muốn làm Giáo Viên?

Còn đây là tin nhắn chúc mừng 20-11 của một người bạn của tôi. Tôi vẫn lưu giữ tin nhắn này trong máy ĐT nhiều năm rồi: “Đây là một quảng cáo tuyển dụng giáo viên ở Anh: Bạn muốn làm Giáo viên? Rất đơn giản, chỉ yêu cầu bạn phải dành hết trái tim và tâm hồn mình thôi ”.