Bài thơ cũ về ô cửa sổ

Bài thơ cũ về ô cửa sổ

Ô cửa sổ của ai
Ô cửa sổ màu xanh
Ô cửa sổ không người ngóng phố
Ô cửa sổ hút gió
Trời đông
Mưa bụi

Ai lặng lẽ đi qua
Ô cửa sổ không buồn
Ngoái lại
Tiếng lòng ai gọi
Không người

Hai mươi năm sau
Tiếng người đã cũ
Rêu phong đã phủ
Ô cửa sổ lòng em
Kính vỡ

Những góc phố đi qua rồi ngoảnh lại
Ta thấy màu thời gian lành lạnh
Tay em từng ấy năm trời
Đã thôi còn lạnh?

 

4/12/2014. Chép lại.