tìm nhau như tìm xót xa

một ngày xưa

ai cho tôi
một xe chở gió
sông hồng
một vòng tay
không bao giờ
thấy chật
một vòng tay

ai ru tôi ngủ
tháng mười
ai cho tôi biết
cô đơn
em
giấu
đi đâu
mất rồi

ai đi qua hết
phố lạ
đêm dài
ai đang ca hát
xót xa
những lời

ai đang thôi khóc
nỗi buồn
lặng câm
ai đang ngồi đếm
chuỗi ngày
chênh vênh

đâu rồi
những sớm
tinh mơ
sáng nay
không có
hai người
gọi nhau

ai cho
tôi nhớ
một ngày
đã xưa
ai tìm