"nơi ấy em về mưa sẽ tạnh"

“nơi ấy em về mưa sẽ tạnh”

viết cho những chiều lạc lõng nắng và những buổi sớm đẫm mưa

 

Gác hai chênh chếch nắng liêu xiêu
Từng giọt vàng ươm một độ chiều
Lòng ai đương sầu bao nhiêu nỗi
Trôi mảnh đời ta trong nhớ thương

Ai mải tìm ai sáng vấn vương
Đem bình hoa bé đặt trong buồng
Đan thương yêu kín vòng tay nhỏ
Đợi người khe khẽ khúc tình ca

Mưa buồn môi buồn em có hay
Ướt át hồn ta tự lúc nào
Lặng nhìn yêu dấu môi cười nụ
Nắng về xanh mướt con đường đi.

 

Dũng Nguyễn 25.08.14

 

trước đây thì ngày 25 với tôi là một ngày đặc biệt, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, nhưng là một ngày đặc biệt khác.