Gửi niềm lạc quan

11 lời khuyên cho thế hệ trẻ của Bill Gates
11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates

“Nếu tôi cảm thấy mình muốn khóc, tôi sẽ hát. Nếu tôi cảm thấy đau khổ, tôi sẽ cười. Nếu  tôi cảm thấy không thể đảm nhận được,tôi sẽ nghĩ về những thành tựu đã qua. Nếu tôi cảm thấy không quan trọng , tôi sẽ nghĩ về mục tiêu của mình.”
-11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates-

 

Hôm nay mình đọc được những dòng này, và cảm thấy vững tin … hi vọng mọi người cũng vậy, hãy vui sống!
Blog cũ [11/07/09]